Documentaire Kunst Kleurt
 • Documentaire Kunst Kleurt
 • Allochtone kunstenaars worden al te vaak aangesproken op hun origine. Terwijl kunst net tracht grenzen te overschrijden, worden er op die manier almaar grenzen en obstakels opgetrokken. Zij willen echter in de eerste plaats worden aangesproken op hun kunstenaarschap. Natuurlijk maakt hun origine daar deel van uit, maar er is zoveel meer!
   
  Deze documentaire wil de kunstenaars hierover aan het woord laten in hun kunst. Kunst spreekt namelijk voor zich, beweegt mensen, brengt hen samen en brengt zo vanzelf wisselwerking en dialoog op gang.
   
  De documentaire wil in de eerste plaats een momentopname, een dwarsdoorsnede zijn van het kunstlandschap vandaag de dag, waar opvallend meer kleur op de voorgrond treedt.
  We vragen ons af waarom dit zo is (en waarom nu), hoe deze kunstenaars dit beleven en hoe beleidsmakers en programmatoren dit zien, met onder andere Erwin Jans, Mesut Arslan, Alain Platel en Pascal Nicolas.
  Verleenden hun medewerking aan het project en leverden ook creatief bijdragen aan het uiteindelijke resultaat: Chokri ben Chikha (theatermaker), Sidi Larbi Cherkaoui (choreograaf), Mustafa Kör (auteur van onder andere De Lammeren), Charif Benhelima (fotograaf) en Saddie Choua (film).
   
   
   
  Productie: Zohra Boucharafat in opdracht van Nakhla
  Regie: Rudy Cleemput
  Camera: Jan Bosteels
  Muziek: Thomas Noel
  Montage: Jos Deconinck & Jeffrey
   
  Je kan deze documentaire kopen op DVD door 20€ (verzending incl.) te storten op rekeningnummer 001-2995424-43 van vzw Nakhla, met vermelding van jouw gegevens. Wij sturen jou die dan zo snel mogelijk op.

  Aan de hand van interviews met en kunstuitingen van deze vooraanstaande Vlaamse kunstenaars van vreemde origine hebben we een schets opgemaak van het kleur´rijke´ kunstlandschap de dag van vandaag. Weliswaar kan deze schets op velerlei manieren worden ingekleurd en uitgroeien tot een prent die de Vlaamse cultuurconsument- en producent de ogen opent en de blik verruimt, en/of een voorbeeld neerzet voor (allochtone) jongeren... Maar in de eerste plaats willen we doen wat een documentaire hoort te doen, m.n. documenteren van dit bijzondere gegeven, ´kleur in de kunst´ op dit eigenste moment. De kunst, de kunstenaars, de makers en de kijkers hebben het verder ingekleurd.